Archiwum Opis Projektu:

15.03.2015.

Jak już wspomnieliśmy w dziale  Idea projektu, przystąpiliśmy do pracy nad programem na podstawie Kodeksu Wyborczego. Przy tworzeniu kodu programu, który miał spełniać założenia projektu, uświadomiliśmy sobie, że każde wybory, w dowolnym państwie, organizacji składają się z trzech części: przygotowania wyborów, właściwych wyborów i podliczenie wyników wyborów. Ten fakt skłonił nas, aby spróbować stworzyć program do obsługi informatycznej, który zgodnie z Ideą projektu nie będzie oparty "na wielkich systemach serwerów itd.", tylko będzie się opierał na ogólnodostępnym internecie i poczcie mailowej.

Nazwaliśmy go: System XXL WYBORY. Projektowany program jest w rzeczywistości programem, który tworzy programy: odrębne i działające w określonym terminie, dla każdych wyborów wg Kodeksu Wyborczego w Polsce:  prezydenckich, parlamentarnych,  samorządowych, unijnych. Dziś gotowy jest pierwszy Program - wybory prezydenckie - naszego Systemu. Kolejność tworzenia poszczególnych elementów Systemu siłą rzeczy narzucona została przez grafik wyborczy. Przystępujemy do kolejnego - wybory parlamentarne. I tak dalej.
Poprzez swoją uniwersalność projektowany program może być użyty w każdym państwie, organizacji - oczywiście, po odpowiednim dostosowaniu go do zapisów prawa ichniejszego i  ma na celu wykluczenie wszelkich niebezpieczeństw zadziałania w wyborach - użyjmy funkcjonującego w Polsce określenia - "ruskich serwerów".

Opierając się na polskim Kodeksie Wyborczym, musimy uświadomić Ci, Szanowny Czytelniku, że w procesie wszystkich ogólnopolskich wyborów, uruchamianych jest ok. 30 tys. Obwodowych Komisji Wyborczych (w jednej z nich masz prawo głosować), a w nich zatrudnia się ok. 150 tys. obywateli. Na uczciwość tych 150 tys. ludzi program komputerowy nie ma wpływu, ale System XXL WYBORY umożliwia obliczenie wyników wyborów każdej ogólnopolskiej organizacji, partii itp., która dysponuje:
    1. Jednym informatykiem, który umie założyć domenę - stronę internetową i potrafi ją obsłużyć - to koszt ok. 200 zł. na rok.
    2. Około 50 ludźmi, którzy mają adresy mailowe i wiedzą, co to jest plik, folder - 1 człowiek na Okręg Wyborczy - w tegorocznych wyborach Prezydenckich PKW uchwaliła, że będzie 51 Komisji Okręgowych.
    3. Ok. 2 tys. ludzi na terenie Polski, którzy winni posiadać zwykłe komputery z dostępem do internetu, oraz umiejętność ściągnięcia programu, zainstalowania go i - czytając jego komunikaty - zrealizowania zadania, tj. z 10-20 Obwodowych Komisji wcześniej ustalonych -  rozdzielonych w danym Okręgu, spisać z wywieszonych protokołów wyniki wyborów w Obwodach kilka liczb: liczbę kart wyjętych z urny, liczbę kart ważnych, liczbę kart nieważnych, no i ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów i wpisać te dane w zainstalowane wcześniej programy, po czym wysłać maila funkcją tych zainstalowanych programów.
    4. Na tej podstawie program główny XXL WYBORY obliczy wyniki wyborów, a po 24 godz. program mógłby odkodować przesłane maile i udostępnić w internecie wyniki wszystkich Komisji Obwodowych każdemu zainteresowanemu.

Docelowo, programy Systemu XXL WYBORY poprzez odpowiednie funkcje pomocnicze, mogłyby nie tylko wspomagać informatycznie obliczanie wyników wyborów, ale służyć do przygotowania i drukowania wszelkiego rodzaju protokołów, sprawozdań, wykresów wymaganych przez prawo i procedury.

Konstrukcja programu umożliwia także następujące rozwiązanie: gdyby go używała Państwowa Komisja Wyborcza, przez dopisanie jednego, lub więcej adresów mailowych i udostępnienie kopii programu głównego, dowolna organizacja społeczna, partia itp. na swoim komputerze mogłaby także obliczyć wyniki wyborów.

W najbliższym wolnym czasie postaramy się ten temat rozszerzyć, aby był bardziej zrozumiały dla wszystkich. Dział Stan projektu wyjaśnia, dlaczego ten temat kończymy w tym momencie.

Przygotowaliśmy graficzny obraz pracy programu wyborów: XXL WYBORY.

Nasz program piszemy jako aplikację działającą na bazie EXCELA od wersji 2007 wzwyż w języku VBA. Ma to swoje zalety i wady, co wyjaśnimy w najbliższym wolnym czasie.

02.04.2015.
O istnieniu tego serwisu na razie poinformowaliśmy prywatnie kilku znajomych. Nieliczni się odezwali, co nie dziwi, choćby z tego powodu, że przecież ponad połowa społeczeństwa leje (sic!) na wszelkie wybory. Rozumiemy to. Ci, którzy się odezwali, przede wszystkim informowali nas, że nic z tego nie rozumieją. To też rozumiemy, zwłaszcza że nikt z nich nie jest informatykiem, a do tego, tak jak my 4 miesiące temu, nic nie wiedzą o Kodeksie Wyborczym.
Na domiar, słuchając w ostatnich dniach wszelkich wypowiedzi medialnych (np. Prezesa NIK) na temat organizacji wyborów i systemów komputerowych do ich obsługi, pragniemy wyjaśnić, że:
1. Nasz projekt będzie odporny na "wszelkich magików - hakerów", opiera się w całości na poczcie mailowej.
2. Ma jeszcze wiele innych zalet, ale szkoda czasu na klikanie w tej chwili.
Ok. 10 kwietnia udostępnimy tutaj  program tak przystosowany, że każdy pojedynczy człowiek, który ma własny adres mailowy, będzie mógł go zainstalować i w 1 godz. przetestować - stając się Administratorem programu głównego, Administratorem okręgu wyborczego i Administratorem jednego lub więcej obwodów. Zobaczy na własne oczy, na czym polega pomysł Systemu XXL WYBORY.
Więcej informacji na ten temat w Stan projektu.Powrót do Strony Głównej