Archiwum Stan Projektu:

15.03.2015.

To temat, do którego wrócimy, jak tylko uporamy się z obecną fazą pracy nad projektem i goniącym nas czasem - będziemy tu informować o naszych postępach, potrzebach i prosić - z nadzieją na odzew - uczynnych ludzi o pomoc w konkretnych tematach, nad którymi pracujemy, licząc, że znajdzie się ktoś posiadający kod programu, kto może nam go udostępnić, lub inne informacje, co pozwoli nam oszczędzić czas.  Z pewnością w przyszłości umieścimy poniższy tekst w dziale "historia".  Na dziś fakty są następujące:

1. Nad projektem zgodnie z informacjami o nim w działach Idea projektu i Opis projektu pracuje zespół: 3 x 0,5 ludzia, bo mamy też inne obowiązki.

2. Do tej pory o pracy nad projektem nikogo nie informowaliśmy. Wiedząc, że pod koniec marca 2015 roku będziemy w Warszawie, chcieliśmy pomysł Systemu XXL WYBORY przedstawić  Państwowej Komisji Wyborczej. Nasza propozycja została uprzejmie i oficjalnie odrzucona - mamy to na piśmie.

3. Planujemy - jeśli tylko zdążymy - wykorzystując fakt, że na dzień 10. maja 2015 r. ogłoszono wybory Prezydenta Rzeczpospolitej, ok. 10 kwietnia udostępnić tutaj, na naszej stronie,  System XXL WYBORY wszystkim zainteresowanym, bo to doskonała okazja do prawdziwego testu naszego projektu.

4. Program, który zamieścimy, będzie miał wpisane wszystkie dane z fazy przygotowania wyborów, czyli wpisani będą kandydaci startujący w wyborach, Okręgowe Komisje Wyborcze (zgodnie z uchwałą PKW). Odblokujemy w nim pewne funkcje w programach dla Okręgów i Obwodów, które kontrolują użytkownika, ponieważ ten program będzie służył tylko do obliczenie wyników wyborów.

5. Postaramy się zamieścić (oprócz pomocy kontekstowej w programie - helpie) szczegółową instrukcję obsługi, tj., jak wykorzystać ten program w najbliższych wyborach prezydenckich.


14.04.2015. - 03.30
Mamy problem z informacjami z KBW (Krajowe Biuro Wyborcze). Nasze prośby o podstawowe informacje, kończą się fiaskiem. Dzisiaj znów, o przyzwoitej porze (nie o trzeciej nad ranem), będziemy próbowali wyjaśnić pewne niezrozumiałe rozbieżności istniejące w serwisie PKW (www.pkw.gov.pl). 
Naprawdę, proszę zrozumieć, nie chce nam się pieprzyć o takich pierdołach, ale cytujemy:
Na podstawie art. 327 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, że liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na dzień 31. grudnia 2014 r. wynosiła 30 532 995 osób.
A KBW (Krajowe Biuro Wyborcze) informuje o liczbie 30 591 866.
Do diabła, na wynik wyborów Prezydenta RP, nie ma wpływu liczba uprawnionych, ale chcemy być odpowiedzialni, wpisując do programu podstawowe dane wyborów. Denerwuje nas, że instytucje państwowe PKW i KBW, zatrudniające podobno około 500 urzędników, pozwalają sobie na taki brak profesjonalizmu.

02.04.2015.
Użyty cudzysłów w temacie "ostatnia funkcja" programu mogą zrozumieć tylko ludzie, którzy tworzą kody programów komputerowych. Praktycznie, każdy program można poprawiać, rozwijać itd. Tyle filozofii na ten temat.

Skończyliśmy po prosu funkcje obliczające wyniki wyborów na podstawie protokołów z okręgów i obwodów. Teraz przed nami masa roboty, zgodnie z planem udostępnienia tutaj, na naszej stronie internetowej, wszystkim zainteresowanym programu dla wyborów prezydenckich 10. maja 2015 r.
Program, który udostępnimy musimy odpowiednio dostosować do postaci, o której informujemy na stronie głównej. Czyli musi mieć taką postać,  żeby jedna osoba mogła go sobie przetestować i zrozumieć jego ideę. Równocześnie musi być tak "odblokowany",  aby organizacja mogła faktycznie niezależnie obliczyć wyniki wyborów.
Przed nami jeszcze wiele testów, a chyba oczywistością jest, że my testujemy go na np. 5 okręgach i 30 obwodach, bo dla programu komputerowego obojętne jest, czy liczy sumę 30 liczb, czy 30 tys. Musimy skończyć pomoc kontekstową programu, a pisze ją osoba, która nigdy tego nie robiła, a jej pierwsze doświadczenia z pisaniem programu, to próba administrowania tą stroną internetową. To wg nas szczególna zaleta, bo helpy (pomoc kontekstowa) pisana jest z pozycji użytkownika, a nie programisty.
Do tego musimy napisać w miarę dokładną i techniczną instrukcję obsługi programu, obok pomocy kontekstowej.

Po zamieszczeniu programu, będziemy chcieli o tym fakcie poinformować jak największą liczbę osób i instytucji. Bardzo prosimy - jeżeli ktoś  chciałby nam pomóc - o podesłanie adresów mailowych, na które powinniśmy wysłać informację o istnieniu takiego programu.
Mamy na to niewiele więcej niż tydzień, a w nim święta - więc WESOŁYCH ŚWIĄT.

25.03.2015. - postanawiamy wpisywać daty kolejnych dopisków, aby na stronie głównej móc odnieść się do najnowszych informacji w poszczególnych tematach.

Informujemy, że jeszcze kilka dni, a program do obsługi wyborów prezydenckich będzie gotowy - z oczywistych powodów - w bardzo uproszczonej postaci, bez wielu funkcji szczegółowych. Np. zabraknie funkcji pełnego wydruku protokołu wyników Komisji Obwodowych, czy też w Okręgach. Po prostu nie mamy wzorów tych dokumentów - ogłasza je PKW zgodnie z Kodeksem Wyborczym.
To jednak nieistotne w świetle naszych, opisanych wyżej, planów,  W zaproponowanym ok. 10 kwietnia programie nikt jeszcze nie będzie drukował raportów, tylko wysyłał mailem (funkcją programu) wyniki z Komisji Obwodowych. Mało tego, w udostępnionym programie pewne funkcje sprawdzające zablokujemy. Chodzi o to, że - z założenia - program maksymalnie kontroluje użytkownika i np. nie pozwoli wydrukować  i wysłać protokołu, kiedy nie są wpisane wszystkie dane potrzebne do takiego protokołu. W niepełnym wzorze protokołu, do którego mieliśmy dostęp, pozycji do wypełnienia było kilkadziesiąt.
Tego typu funkcje odblokujemy,  bo przecież chodzi tylko o wpis kilkunastu liczb, dla obliczenia wyników wyborów.
Patrz wyjaśnienia w temacie
Opis systemu.


Powrót do Strony Głównej