Podstawowe informacje techniczne

Zgodnie z informacją na pierwszej stronie tej domeny, System XXL WYBORY jest aplikacją EXCELA od wersji 2007 wzwyż, napisaną w języku programowania VBA.  Istotne jest to, że do obsługi  programów XXL WYBORY nie jest potrzebna  jakakolwiek wiedza o Excelu.  Wszelkie funkcje programów XXL WYBORY użytkownik obsługuje  poprzez wypełnianie odpowiednią treścią okien wyświetlanych przez program.  Równocześnie użytkownik ma do dyspozycji  pomoc – help kontekstowy,  czyli po kliknięciu na ikonę pomocy w oknie, wyświetla się okno z informacją związaną z obsługą tego okna.

Jedyna wiedza, jaka jest potrzebna do obsługi programów XXL WYBORY, to rozumienie pojęć, co to jest plik, folder, podfolder,  a na temat programu EXCEL:  jak ustawić w nim  opcje w Centrum zaufania  - Włącz wszystkie makra i ustaw opcję Ufaj dostępowi. O tym informuje w pierwszym komunikacie program instalacji programu XXl WYBORY. W Excelu wersji 2007 trudno jest znaleźć ustawienie: Opcje pracy Excela dla ustawienia makr. Faktycznie, o ile w wersjach wyższych wchodzimy do opcji z głównego menu > Plik, to w wersji 2007 należy kliknąć na kółko w lewym górnym rogu Excela i wówczas pojawi się okno, w którym na dole znajdziemy funkcję Opcje pracy Excela.
Następnie jest już tak, jak informuje pierwsze okno instalacji programu: > Centrum zaufania > Ustawienia Centrum zaufania > Ustawienie makr > i tutaj trzeba wybrać opcję: Włącz wszystkie makra oraz: Ufaj dostępowi.

Podczas testów zauważyliśmy, np. podczas zapisywania programu przesłanego mailem - komunikaty ostrzegające przed nadesłanym programem. Podobnie dzieje się podczas pobierania danych: pojawia się komunikat o złośliwych danych. Gwarantujemy: nie ma żadnego zagrożenia. Proszę ignorować te ostrzeżenia.

Gwarantujemy także,  że instalacja programu XXL WYBORY nie ingeruje w żadne ustawienia komputera i rejestry systemu Windows.  Jedynie zakłada folder programu,  wpisuje do niego pliki programu i robi skrót do jego uruchomienia na pulpicie systemu Windows.

Deinstalacja programu polega na skasowaniu jego folderu i skrótu na pulpicie.

Powrót do Strony Głównej