ZAMÓWIENIE PŁYTY:Uwaga, wszelkie służby podatkowo - skarbowe, "manufaktura domowa" uwidoczniona na zdjęciu, to nie działalność gospodarcza. Traktujemy to zajęcie, jak prostytucję, zgodnie Art. 2 pkt.4 Ustawy o podatku dochodowym, która temu podatkowi nie podlega:

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 / Podmiot i przedmiot opodatkowania / Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych. / Art. 2. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:  4) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Płacimy za to podatek VAT, kupując wszelkie materiały.

 


Szanowni zainteresowani uzupełnieniem swojej kolekcji płyt o tę pozycję!

Po przesłaniu:

1/ 100 (słownie: stówy) w dowolnej podstawowej walucie wybranego kraju (cwaniacy i żartownisie mogą wybrać np. forinty, choć nie ukrywamy - sprawiłoby to nam przykrość) na konto Ewa Żywioł w Inteligo: 50 1020 5558 1111 1065 6540 0047
(w tytule przelewu "płyta - i np. nazwisko"),
2/ dokładnego adresu do wysyłki -na adres mailowy ewa@xxlwybory.pl

My mailowo potwierdzimy dotarcie zamówienia i zawiadomimy o terminie wysyłki....

Otrzymasz zestaw (na zdjęciu obok): płytę CD, książeczkę z tekstami piosenek, okładkę z opowieścią - kanwą. Na płycie zapiszemy jej kolejny numer. Na życzenie - autograf - bez dopłaty! - to wyłącznie objaw skromności.

Taką manufakturą gwarantujemy terminy  wykonania:
- latem - 2 miesiące
- jesienią, zimą, wiosną - max 1 miesiąc

 


Powrót do Strony Głównej